Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1585/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелна линия от ГРТ  в УПИ VIII1065  в кв. 60 по ПУП нас.Тенево, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 404 – о.т. 342, публична общинска собственост и достигащ до края на регулацията., съгласно скица предложение за ПУП – ел. схема.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени