Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот  VIII47,48 И урегулиран поземлен имот  IХ48 в кв.3 по ПУП на с. Тенево, с който проект  се обединяват в един урегулиран поземлен имот.

Предишна ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 21 септември 2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени