Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план –– План схема на трасе за 2 броя подземен ел. кабел  от ГРТ I и ГРТ II, с начало УПИ V568 в кв.427, преминаващо в улична и тротоарна мрежа и дере, публична общинска собственост и достигащо до СБС 1 извод В, ТП Маломир 6 и до ЕТ – ТП  II по ПУП на с.Маломир.

Предишна Важно! За избиратели с различни постоянен и настоящ адрес

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени