Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1048/29.07.2022г. за изработване на – План за регулация на  УПИ VI186 и УПИ VII189  в кв. 21, като се приведат регулационите им линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 186 и № 189 и УПИ VI186 и се преотреди за фотоволтаична централа и жилищно строителство по ПУП на с.Дряново.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени