Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1020/26.07.2022г. за изработване на – План за регулация, на УПИ XIII131, УПИ XV130, УПИ ХXII132, УПИ ХX132  и УПИ IX142 в кв.22 като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите  на място граници  на поземлени имоти № 496, № 482, № 483, № 484  и № 495 по кадастралния план на с.Кукорево.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени