Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План за регулация  на УПИ XIV-130,132 и УПИ XXII-132 в кв.22 по ПУП на с.Кукорево, област Ямбол, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място имотни граници  на ПИ № 482 и ПИ № 483 по кадастралния план на с.Кукорево.

Предишна Търг на 14.07.2022 г. в с. Роза

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени