Обяви и съобщения

Обявление

Уведомяваме Ви, че е изработен проект комплексен проект за инвестиционна инициатива както следва:

1.План за регулация и застрояване на УПИ Х405 в кв.45 по ПУП на с.Ханово, обл.Ямбол на който му се сменя предназначението и се преотрежда „За производствена, складова дейност и жилищни нужди.

2.Инвестиционен проект за обект „Склад за фураж“.

Предишна Трети март

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени