Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 72240.44.537 по КККР в землището на с.Тенево, област Ямбол, като се смени предназначението на имота и се образува УПИ I-44.537 за складова база и паркинг.

Предишна Кметът на община „Тунджа“ участва в ритуала „Зарязване“ в лозовите масиви на „Шато Ботево“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени