Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – ПРЗ –  План за регулация и застрояване на УПИ  за разширение на гробищен парк /ПИ 1173/ и УПИ I1174 за гробищен парк и поземлени имоти с идентификатори 40484.1.3, 40484.1.4, 40484.1.305, 40484.1.139, 40484.1.140, 40484.1.141, 40484.1.25, 40484.1.169, 40484.1.170., 40484.171, 40484.1.27, 40484.1.29 и 40484.1.30 по КККР в землището на с.Кукорево, област Ямбол с цел обединяване в един нов УПИ с предназначение за гробищен парк.

Предишна Грейна коледната украса пред община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени