Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване като част от УПИ VIII-150 премине към УПИ I-150 и се определят линии на застрояване за тях.  Привеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ I150, УПИ  и УПИ II148  в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 150 и № 148 по ПУП на с.Ханово, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени