Покана за участие в обучение за учители и медиатори по проект „РЕ-АКЦИЯ“ от село Скалица

reakcia

Покана за участие в обучение за учители и медиатори по проект „РЕ-АКЦИЯ“ от село Скалица

Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Основополагаща дейност по проекта е реализирането на поредица от 3 обучения на учители и медиатори от три различни населени места от Община Тунджа.

Евроклуб Жена отправя покана към учители, училищни специалисти, медиатори,възпитатели, които работят в училището в село Скалица, община Тунджа и на територията на село Скалица, община Тунджа, да се включат в:

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТА „РЕ-Акция“

на 05.09.2023 /вторник/ в конферентна зала в гр. Ямбол, ул. Д.Благоев 1

Предвидено е в обучението да се включат до 10 участника, според предвидения бюджет на проекта. Включването в курса на желаещи ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 10 места.

Заявление за участие, може да намерите тук и да подадете в офиса на Евроклуб жена – Ямбол 8600, ул. Раковски 1 или на email: [email protected] от 14.08.2023 до 01.09.2023, включително, от 8,30 до 17.30, всеки работен ден.

По време на обучението ще бъде представен проекта, неговите дейности, цели, финансиращата програма и програмния оператор.

Обучението ще има за цел да повишат знанията и капацитета на персонала в образованието, в училища, в които се обучават предимно ученици от ромски произход, по темата за домашното насилие и насилието по полов признак.

Необходимо е персоналът в училище да придобие способности да разпознава признаците и индикаторите за домашно насилие сред децата и техните семейства, както и насилието основано на полов признак и други форми на насилие сред децата в училище, за да могат да предприемат действия или да оказват превантивна подкрепа. Обучаемите ще получат насоки и информация за работа по превенция на насилието в училище по полов признак и домашното насилие, повишавайки сензитивността и компетентността си в тази сфера и указания за създаване на училищни практики в своите училища, стимулиращи превенция на насилието, част от цялостната училищна програма, кото важен фактор за устойчивост на знанията им.

Очакваме Ви!

Предишна С доброволческа инициатива млади хора от община „Тунджа“ отбелязаха Световния ден на младежта

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени