Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
logo mig tun

Покана за участие в информационни срещи и обучение в селата Стара река, Победа, Ботево и Ханово

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа съвместно с местно партньорство […]

reakcia

Покана за участие в обучение за учители и медиатори по проект „РЕ-АКЦИЯ“ от село Tенево

Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по […]

logo mig tun

Покана за участие в информационна среща в село Дражево

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство […]

logo mig tun

Покана за участие в информационна среща в село Кабиле

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от МИГ-Тунджа  съвместно   с местно партньорство […]

Община Тунджа

Обява Втора сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии – август 2023 г.

Община „Тунджа” обявява началото на втората за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии  и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици и студенти с отличен успех, високи постижения в изкуствата и спорта, с адресна регистрация в община „Тунджа”.

reakcia

Покана за участие в обучение за учители и медиатори по проект „РЕ-АКЦИЯ“ от село Скалица

Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по […]

Обяви и съобщения

Заповеди от проведени търгове

Заповед Асеново Заповед Безмер 1 Заповед Безмер 2 Заповед Болярско 1 Заповед Болярско 2 Заповед Генерал Инзово Заповед Златари Заповед Каравелово Заповед Крумово Заповед Межда Заповед Окоп 1 Заповед Окоп 2 Заповед Окоп 3 Заповед Окоп 4

Обяви и съобщения

Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ), около КИ „Видинци“

Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ), около КИ „Видинци“, предназначен за питейно – битово водоснабдяване, изграден в ПИ с идентификатор 10985.20.111 по КККР на село Видинци, Община „Тунджа“, Област Ямбол, с оператор „В и К“ ЕООД, град Ямбол.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени