Обяви и съобщения

Обява

На основание чл.6, ал. 6 и 7, във връзка с  ал. 5, т.2 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси , Община „Тунджа“ ОБЯВЯВА: Прием на заявления за членство в Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община „Тунджа“ на представители на организации, регистрирани по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0054 , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Община „Тунджа“ обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в община Тунджа“, във връзка с утвърдена процедура […]

Обяви и съобщения

Заповеди по чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ

Заповеди  по чл. 37, ал. 4 от ЗСПЗЗ: Заповед Безмер_22-23 Заповед Ботево_22-23 Заповед Каравелово_22-23 Заповед Меден кладенец_22-23 Заповед Робово_22-23 Заповед Роза_22-23 Заповед Търнава_22-23 Заповед Ханово_22-23 Заповед Чарган_22-23

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени