Обяви и съобщения

Заповеди сключени доброволни споразумения

Заповеди сключени доброволни споразумения: Заповед с. Бояджик Заповед с. Ген. Тошево Заповед с. Гълъбинци Заповед с. Дряново Заповед с. Златари Заповед с. Калчево Заповед с. Межда Заповед с. Могила 

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от “КОС – Ямбол” ЕООД – землище с. Безмер

Уведомление за инвестиционно предложение от “КОС (Комплексна опитна станция) – Ямбол” ЕООД – землище с. Безмер

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП СТЕФАН ИВАНОВ ГЕНОВ – землище с. Хаджидимитрово

Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП СТЕФАН ИВАНОВ ГЕНОВ – землище с. Хаджидимитрово

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от Община “Тунджа” – с. Кукорево

Уведомление за инвестиционно предложение от Община “Тунджа” – с. Кукорево Приложение – Акт за общинска собственост Приложения – Скица на имота, геодезическа снимка

01

Обява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „образователен медиатор”

О Б Я В А Във връзка с реализацията на Дейност 6 „Социално –комуникативно приобщаване на родители от етническите малцинства към образователната среда в детската градина чрез подбор и назначаване на образователен медиатор в детската градина“ по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата […]

Обяви и съобщения

Заповед РД-07-1382 от 26.10.2021 г.

З А П О В Е Д № РД-07-1382 гр. Ямбол, 26.10.2021г. Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл. 63, ал. 2 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени