Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обява набиране персонал по проект

Във връзка с реализацията на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции“ по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование” – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по […]

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите

Обяви и съобщения

Обявление проект на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община „Тунджа” за периода 2021 – 2031 година

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл.66 и 69 от АПК и чл.10 (1) и (3) от Закона за енергията от възобновяеми източници.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени