Обяви и съобщения

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от Глобъл Коммерс 1 ООД – гр. Пловдив

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение от Глобъл Коммерс 1 ООД – гр. Пловдив

Обяви и съобщения

Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“

Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“ О Б Я В А във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.077-  […]

Обяви и съобщения

Решение №СЗ-13-ЕО/01.04.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение №СЗ-13-ЕО/01.04.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обяви и съобщения

Отчет за изплатени компенсации на превозвачи

Отчет на основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински […]

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения Съобщение за публично обявяване съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени