Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Обяви и съобщения

Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

Проект ПОДОСНКВОА

Предишна 148 години от Бояджишкия бунт и последвало го клане

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени