Обяви и съобщения

Обява стипендии и ЕФС първи прием 2023 г.

О Б Я В А

Първа сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии

м. март 2023 г.

Община „Тунджа” обявява началото на първата за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии  и еднократно финансово стимулиране на деца, ученици и студенти с отличен успех, високи постижения в изкуствата и спорта, с адресна регистрация в община „Тунджа”

Вид на отпусканите стипендии:

  • Една годишна стипендия за студент – редовно обучение;
  • Десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение;
  • Десет шестмесечни стипендии за ученици в гимназиален етап на обучение;
  • Еднократно финансово стимулиране.

Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване – по образец.
  2. Анкета, удостоверяваща социалното положение на кандидата – по образец /попълва се от кмета на населеното място/
  3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ или заверено копие, удостоверяващ успеха за последния завършен срок или семестър /ученически бележник, студентска книжка, или друг документ/
  4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на Община „Тунджа” от родителите на ученика/студента или чрез кметовете на населените места.

Учащи, навършили 18 години, могат да подават документи лично.

Срок за подаване на документи:

15 март 2023 год. – 31 март  2023 год.

Телефони за връзка и лица за контакти:

046/ 684 344 – Д. Иванова                 046/ 684 323 – С. Иванова

Забележка: Формуляр за кандидатстване и Анкета може да се получат от деловодството на Община „Тунджа“, от кметовете на населени места или да се изтеглят от официалния сайт на Община „Тунджа” – https://tundzha.bg/ .

Предишна Започна основният ремонт на детската градина в с. Крумово

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени