Обява наем земеделска земя НУ Св. Климент Охридски с. Крумово

Обяви и съобщения

Обява наем земеделска земя НУ Св. Климент Охридски с. Крумово

Обява наем земеделска земя НУ Св. Климент Охридски с. Крумово

Приложение 1

Договор за наем

Предишна Уведомление за инвестиционно предложение Склад за селскостопанска продукция и инвентар, с.Голям Манастир

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени