Обява начало на ІI-ра сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици с отличен успех

Обяви и съобщения

Обява начало на ІI-ра сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици с отличен успех

Община „Тунджа” обявява началото на ІI-ра сесия за кандидатстване за отпускане на стипендии на ученици с отличен успех и адресна регистрация в община „Тунджа”

 Вид на отпусканите стипендии:

  1. Десет шестмесечни стипендии за ученици в начален и прогимназиален етап на обучение.
  2. Десет шестмесечни стипендии за ученици от гимназиален етап на обучение.

Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване – по образец.
  2. Анкета, удостоверяваща социалното положение на кандидата – по образец /попълва се от кмета на населеното място/
  3. Документ, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидатът учи, както и документ или заверено копие, удостоверяващ успеха за последния завършен срок или година /ученически бележник или друг документ/
  4. Копие на документи, удостоверяващи постигнати успехи от участия в регионални, национални и международни състезания и конкурси или значими обществени прояви.

Документите се подават в деловодството на община „Тунджа” от родителите на ученика или чрез кметовете на населените места.

Учащи, навършили 18 години, могат да подават документи лично.

Срок за подаване на документи:

29 август 2022 год. – 09 септември 2022 год.

Телефони за връзка и лица за контакти:

046/ 684 344 – Д. Иванова

046/ 684 212 – В. Йовчева

 Заб. Формуляр за кандидатстване и Анкета може да се получат от деловодството на общината, от кметовете на населени места или да се изтеглят от сайта на община „Тунджа”.

За изтегляне:

Заявление стипендии и социална анкета

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени