Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда” с идентификатор 35028.19.67, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Предишна Изнесени приемни дни

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени