Протоколи и решения

bg single team 3

Протоколи и решения

Решения на Общински съвет

Мандат 2023 - 2027

Решения по Протокол №1 от 10.11.2023 г. – публикувани на 17.11.2023 г.

Решения по Протокол №2 от 17.11.2023 г. – публикувани на 20.11.2023 г.

Решения по Протокол №3 от 27.11.2023 г. – публикувани на 04.12.2023 г.

Решения по Протокол №4 от 28.12.2023 г. – публикувани на 04.01.2024 г,

Решения по Протокол №5 от 30.01.2024 г. – публикувани на 06.02.2024 г.

Решения по Протокол №6 от 19.02.2024 г. – публикувани на 26.02.2024 г.

Решения по Протокол №7 от 13.03.2024 г. – публикувани на 15.03.2024 г.

Решения по Протокол №8 от 27.03.2024 г. – публикувани на 03.04.2024 г.

Решения по Протокол №9 от 25.04.2024 г. – публикувани на 30.04.2024 г.

Решения по Протокол №10 от 30.05.2024 г. – публикувани на 03.06.2024 г.

Решения по Протокол №11 от 27.06.2024 г. – публикувани на 03.07.2024 г.

Мандат 2019 - 2023

Решения по Протокол № 01 от 11.11.2019

Решения по Протокол № 02 от 27.11.2019

Решения по Протокол № 03 от 10.12.2019

Решения по Протокол № 04 от 18.12.2019

Решения по Протокол № 05 от 08.01.2020

Решения по Протокол № 06 от 29.01.2020

Решения по Протокол № 07 от 11.02.2020

Решения по Протокол № 08 от 24.02.2020

Решения по Протокол № 09 от 23.03.2020

Решения по Протокол № 10 от 29.04.2020

Решения по Протокол № 11 от 28.05.2020

Решения по Протокол № 12 от 16.06.2020

Решения по Протокол № 13 от 26.06.2020

Решения по Протокол № 14 от 24.07.2020

Решения по Протокол № 15 от 26.08.2020

Решения по Протокол № 16 от 25.09.2020

Решения по Протокол № 17 от 28.10.2020

Решения по Протокол № 18 от 26.11.2020

Решения по Протокол № 19 от 17.12.2020

Решения по Протокол № 20 от 14.12.2020

Решения по Протокол № 21 от 30.12.2020

Решения по Протокол № 22 от 28.01.2021

Решения по Протокол № 23 от 24.02.2021

Решения по Протокол № 24 от 26.03.2021

Решения по Протокол № 25 от 27.04.2021

Решения по Протокол № 26 от 26.05.2021

Решения по Протокол № 27 от 23.06.2021

Решения по Протокол № 28 от 27.07.2021

Решения по Протокол № 29 от 26.08.2021

Решения по Протокол № 30 от 30.09.2021 г. публикувани на 05.10.2021 г.

Решения по Протокол № 31 от 27.10.2021 г. – публикувани на 02.11.2021 г.

Решения по Протокол № 32 от 24.11.2021 г. – публикувани на 30.11.2021 г.

Решения по Протокол № 33 от 21.12.2021 г. – публикувани на 23.12.2021 г.

Решения по Протокол № 34 от 14.01.2022 г. – публикувани на 17.01.2022 г.

Решения по Протокол № 35 от 27.01.2022 г. – публикувани на 01.02.2022 г.

Решения по Протокол № 36 от 24.02.2022 г. – публикувани на 04.03.2022 г.

Решение по Протокол № 37 от 04.03.2022 г. – публикувани на 10.03.2022 г.

Решения по Протокол № 38 от 29.03.2022 г. – публикувани на 04.04.2022 г.

Решения по Протокол № 39 от 13.04.2022 г. – публикувани на 18.04.2022 г.

Решения по Протокол № 40 от 28.04.2022 г. – публикувани на 05.05.2022 г.

Решения по Протокол № 41 от 31.05.2022 г. -публикувани на 06.06.2022 г.

Решения по Протокол № 42 от 29.06.2022 г. – публикувани на 06.07.2022 г.

Решения по Протокол №43 от 27.07.2022 г. – публикувани на 02.08.2022 г.

Решения по Протокол №44 от 30.08.2022 г. – публикувани на 01.09.2022 г.

Решения по Протокол № 45 от 28.09.2022 г. – публикувани на 05.10.2022 г.

Решения по Протокол № 46 от 28.10.2022 г. – публикувани на 04.11.2022 г.

Решения по Протокол № 47 от 29.11.2022 г. – публикувани на 06.12.2022 г.

Решения по Протокол № 48 от 21.12.2022 г. – публикувани на 29.12.2022 г.

Решения по Протокол № 49 от 30.12.2022 г. – публикувани на 05.01.2023 г.

Решения по Протокол № 50 от 30.01.2023 г. – публикувани на 06.02.2023 г.

Решения по Протокол № 51 от 09.02.2023 г. – публикувани на 13.02.2023 г.

Решения по Протокол № 52 от 28.02.2023 г. – публикувани на 07.03.2023 г.

Решения по Протокол № 53 от 29.03.2023 г. – публикувани на 05.04.2023 г.

Решения по Протокол № 54 от 27.04.2023 г. – публикувани на 04.05.2023 г.

Решения по Протокол № 55 от 26.05.2023 г. – публикувани на 30.05.2023 г.

Решения по Протокол № 56 от 14.06.2023 г. – публикувани на 14.06.2023 г.

Решения по Протокол № 57 от 29.06.2023 г. – публикувани на 05.07.2023 г.

Решения по Протокол № 58 от 21.07.2023 г. – публикувани на 21.07.2023 г.

Решения по Протокол № 59 от 31.07.2023 г. – публикувани на 07.08.2023 г.

Решения по Протокол № 60 от 30.08.2023 г. – публикувани на 07.09.2023 г.

Решения по Протокол № 61 от 27.09.2023 г. – публикувани на 04.10.2023 г.

Решения по Протокол № 62 от 18.10.2023 г. – публикувани на 20.10.2023 г.

Мандат 2015 - 2019

Решения по Протокол № 01 от 06.11.2015

Решения по Протокол № 02 от 20.11.2015

Решения по Протокол № 03 от 25.11.2015

Решения по Протокол № 04 от 22.12.2015

Решения по Протокол № 05 от 27.01.2016

Решения по Протокол № 06 от 23.02.2016

Решения по Протокол № 07 от 29.03.2016

Решения по Протокол № 08 от 27.04.2016

Решения по Протокол № 09 от 26.05.2016

Решения по Протокол № 10 от 30.06.2016

Решения по Протокол № 11 от 29.07.2016

Решения по Протокол № 12 от 30.08.2016

Решения по Протокол № 13 от 28.09.2016

Решения по Протокол № 14 от 13.10.2016

Решения по Протокол № 15 от 26.10.2016

Решения по Протокол № 16 от 29.11.2016

Решения по Протокол № 17 от 22.12.2016

Решения по Протокол № 18 от 29.12.2016

Решения по Протокол № 19 от 27.01.2017

Решения по Протокол № 20 от 13.02.2017

Решения по Протокол № 21 от 27.02.2017

Решения по Протокол № 22 от 27.03.2017

Решения по Протокол № 23 от 27.04.2017

Решения по Протокол № 24 от 30.05.2017

Решения по Протокол № 25 от 29.06.2017

Решения по Протокол № 26 от 27.07.2017

Решения по Протокол № 27 от 21.08.2017

Решения по Протокол № 28 от 28.09.2017

Решения по Протокол № 29 от 31.10.2017

Решения по Протокол № 30 от 28.11.2017

Решения по Протокол № 31 от 19.12.2017

Решения по Протокол № 32 от 22.12.2017

Решения по Протокол № 33 от 10.01.2018

Решения по Протокол № 34 от 30.01.2018

Решения по Протокол № 35 от 27.02.2018

Решения по Протокол № 36 от 28.03.2018

Решения по Протокол № 37 от 26.04.2018

Решения по Протокол № 38 от 29.05.2018

Решения по Протокол № 39 от 28.06.2018

Решения по Протокол № 40 от 31.07.2018

Решения по Протокол № 41 от 28.08.2018

Решения по Протокол № 42 от 28.09.2018

Решения по Протокол № 43 от 25.10.2018

Решения по Протокол № 44 от 02.11.2018

Решения по Протокол № 45 от 27.11.2018

Решения по Протокол № 46 от 17.12.2018

Решения по Протокол № 47 от 28.01.2019

Решения по Протокол № 48 от 08.02.2019

Решения по Протокол № 49 от 28.02.2019

Решения по Протокол № 50 от 27.03.2019

Решения по Протокол № 51 от 19.04.2019

Решения по Протокол № 52 от 25.04.2019

Решения по Протокол № 53 от 28.05.2019

Решения по Протокол № 54 от 26.06.2019

Решения по Протокол № 55 от 26.07.2019

Решения по Протокол № 56 от 28.08.2019

Решения по Протокол № 57 от 25.09.2019

Мандат 2011 - 2015

Решения по Протокол № 01 от 04.11.2011

Решения по Протокол № 02 от 18.11.2011

Решения по Протокол № 03 от 29.11.2011

Решения по Протокол № 04 от 22.12.2011

Решения по Протокол № 05 от 26.01.2012

Решения по Протокол № 06 от 30.01.2012

Решения по Протокол № 07 от 20.02.2012

Решения по Протокол № 08 от 29.03.2012

Решения по Протокол № 09 от 12.04.2012

Решения по Протокол № 10 от 21.04.2012

Решения по Протокол № 11 от 10.05.2012

Решения по Протокол № 12 от 07.06.2012

Решения по Протокол № 13 от 26.06.2012

Решения по Протокол № 14 от 27.07.2012

Решения по Протокол № 15 от 30.08.2012

Решения по Протокол № 16 от 27.09.2012

Решения по Протокол № 17 от 30.10.2012

Решения по Протокол № 18 от 30.11.2012

Решения по Протокол № 19 от 18.12.2012

Решения по Протокол № 20 от 17.01.2013

Решения по Протокол № 21 от 25.01.2013

Решения по Протокол № 22 от 21.02.2013

Решения по Протокол № 23 от 27.03.2013

Решения по Протокол № 24 от 29.04.2013

Решения по Протокол № 25 от 28.05.2013

Решения по Протокол № 26 от 06.06.2013

Решения по Протокол № 27 от 26.03.2013

Решения по Протокол № 28 от 30.07.2013

Решения по Протокол № 29 от 08.08.2013

Решения по Протокол № 30 от 28.08.2013

Решения по Протокол № 31 от 10.09.2013

Решения по Протокол № 32 от 23.09.2013

Решения по Протокол № 33 от 10.10.2013

Решения по Протокол № 34 от 29.10.2013

Решения по Протокол № 35 от 27.11.2013

Решения по Протокол № 36 от 19.12.2013

Решения по Протокол № 37 от 30.12.2013

Решения по Протокол № 38 от 30.01.2014

Решения по Протокол № 39 от 14.02.2014

Решения по Протокол № 40 от 26.02.2014

Решения по Протокол № 41 от 27.03.2014

Решения по Протокол № 42 от 03.04.2014

Решения по Протокол № 43 от 29.04.2014

Решения по Протокол № 44 от 28.05.2014

Решения по Протокол № 45 от 05.06.2014

Решения по Протокол № 46 от 26.06.2014

Решения по Протокол № 47 от 29.07.2014

Решения по Протокол № 48 от 26.08.2014

Решения по Протокол № 49 от 24.09.2014

Решения по Протокол № 50 от 29.10.2014

Решения по Протокол № 51 от 24.11.2014

Решения по Протокол № 52 от 19.12.2014

Решения по Протокол № 53 от 27.01.2015

Решения по Протокол № 54 от 17.02.2015

Решения по Протокол № 55 от 26.03.2015

Решения по Протокол № 56 от 29.04.2015

Решения по Протокол № 57 от 27.05.2015

Решения по Протокол № 58 от 25.06.2015

Решения по Протокол № 59 от 23.07.2015

Решения по Протокол № 60 от 27.08.2015

Решения по Протокол № 61 от 08.09.2015

Решения по Протокол № 62 от 29.09.2015

Протоколи от заседания

Мандат 2023 - 2027

Протокол №1 от 10.11.2023 г. – публикуван на 17.11.2023 г.

Протокол №2 от 17.11.2023 г. – публикуван на 20.11.2023 г.

Протокол №3 от 27.11.2023 г. – публикуван на 04.12.2023 г.

Протокол №4 от 28.12.2023 г. – публикуван на 04.01.2024 г.

Протокол №5 от 30.01.2024 г. – публикуван на 06.02.2024 г.

Протокол №6 от 19.02.2024 г. – публикуван на 26.02.2024 г.

Протокол №7 от 13.03.2024 г. – публикуван на 15.03.2024 г.

Протокол №8 от 27.03.2024 г. – публикуван на 03.04.2024 г.

Протокол №9 от 25.04.2024 г. – публикуван на 30.04.2024 г.

Протокол №10 от 30.05.2024 г. – публикуван на 03.06.2024 г,

Протокол №11 от 27.06.2024 г. – публикуван на 03.07.2024 г.

Мандат 2019 - 2023

Протокол № 01 от 11.11.2019

Протокол № 02 от 27.11.2019

Протокол № 03 от 10.12.2019

Протокол № 04 от 18.12.2019

Протокол № 05 от 08.01.2020

Протокол № 06 от 29.01.2020

Протокол № 07 от 11.02.2020

Протокол № 08 от 24.02.2020

Протокол № 09 от 23.03.2020

Протокол № 10 от 29.04.2020

Протокол № 11 от 28.05.2020

Протокол № 12 от 16.06.2020

Протокол № 13 от 26.06.2020

Протокол № 14 от 24.07.2020

Протокол № 15 от 26.08.2020

Протокол № 16 от 25.09.2020

Протокол № 17 от 28.10.2020

Протокол № 18 от 26.11.2020

Протокол № 19 от 17.12.2020

Протокол № 20 от 14.12.2020

Протокол № 21 от 30.12.2020

Протокол № 22 от 28.01.2021

Протокол № 23 от 24.02.2021

Протокол № 24 от 26.03.2021

Протокол № 25 от 27.04.2021

Протокол № 26 от 26.05.2021

Протокол № 27 от 23.06.2021

Протокол № 28 от 27.07.2021

Протокол № 29 от 26.08.2021

Протокол № 30 от 30.09.2021 г. – публикуван на 05.10.2021 г.

Протокол № 31 от 27.10.2021 г. – публикуван на 02.11.2021 г.

Протокол № 32 от 24.11.2021 г. – публикуван на 30.11.2021 г.

Протокол № 33 от 21.12.2021 г. – публикуван на 23.12.2021 г.

Протокол № 34 от 14.01.2022 г. – публикуван на 17.01.2022 г.

Протокол № 35 от 27.01.2022 г. – публикуван на 01.02.2022 г.

Протокол № 36 от 24.02.2022 г. – публикуван на 04.03.2022 г.

Протокол № 37 от 04.03.2022 г. – публикуван на 10.03.2022 г.

Протокол № 38 от 29.03.2022 г. – публикуван на 04.04.2022 г.

Протокол № 39 от 13.04.2022 г. – публикуван на 18.04.2022 г.

Протокол № 40 от 28.04.2022 г. – публикуван на 05.05.2022 г.

Протокол № 41 от 31.05.2022 г. – публикуван на 06.06.2022 г.

Протокол № 42 от 29.06.2022 г. – публикуван на 06.07.2022 г.

Протокол №43 от 27.07.2022 г. – публикуван на 02.08.2022 г.

Протокол №44 от 30.08.2022 г. – публикуван на 01.09.2022 г.

Протокол № 45 от 28.09.2022 г.  – публикуван на 05.10.2022 г.

Протокол № 46 от 28.10.2022 г. – публикуван на 04.11.2022 г.

Протокол № 47 от 29.11.2022 г. – публикуван на 06.12.2022 г.

Протокол № 48 от 21.12.2022 г. – публикуван на 29.12.2022 г.

Протокол № 49 от 30.12.2022 г. – публикуван на 05.01.2023 г.

Протокол № 50 от 30.01.2023 г. – публикуван на 06.02.2023 г.

Протокол № 51 от 09.02.2023 г. – публикуван на 13.02.2023 г.

Протокол № 52 от 28.02.2023 г. – публикуван на 07.03.2023 г.

Протокол № 53 от 29.03.2023 г. – публикуван на 05.04.2023 г.

Протокол № 54 от 27.04.2023 г. – публикуван на 04.05.2023 г.

Протокол № 55 от 26.05.2023 г. – публикуван на 30.05.2023 г.

Протокол № 56 от 14.06.2023 г. – публикуван на 15.06.2023 г.

Протокол № 57 от 29.06.2023 г. – публикуван на 05.07.2023 г.

Протокол № 58 от 21.07.2023 г. публикуван на 21.07.2023 г.

Протокол № 59 от 31.07.2023 г. – публикуван на 07.08.2023 г.

Протокол № 60 от 30.08.2023 г. – публикуван на 07.09.2023 г.

Протокол № 61 от 27.09.2023 г. – публикуван на 04.10.2023 г.

Протокол № 62 от 18.10.2023 г. – публикуван на 20.10.2023 г.

Мандат 2015 - 2019

Протокол № 01 от 06.11.2015

Протокол № 02 от 20.11.2015

Протокол № 03 от 25.11.2015

Протокол № 04 от 22.12.2015

Протокол № 05 от 27.01.2016

Протокол № 06 от 23.02.2016

Протокол № 07 от 29.03.2016

Протокол № 08 от 27.04.2016

Протокол № 09 от 26.05.2016

Протокол № 10 от 30.06.2016

Протокол № 11 от 29.07.2016

Протокол № 12 от 30.08.2016

Протокол № 13 от 28.09.2016

Протокол № 14 от 13.10.2016

Протокол № 15 от 26.10.2016

Протокол № 16 от 29.11.2016

Протокол № 17 от 22.12.2016

Протокол № 18 от 29.12.2016

Протокол № 19 от 27.01.2017

Протокол № 20 от 13.02.2017

Протокол № 21 от 27.02.2017

Протокол № 22 от 27.03.2017

Протокол № 23 от 27.04.2017

Протокол № 24 от 30.05.2017

Протокол № 25 от 29.06.2017

Протокол № 26 от 27.07.2017

Протокол № 27 от 21.08.2017

Протокол № 28 от 28.09.2017

Протокол № 29 от 31.10.2017

Протокол № 30 от 28.11.2017

Протокол № 31 от 19.12.2017

Протокол № 32 от 22.12.2017

Протокол № 33 от 10.01.2018

Протокол № 34 от 30.01.2018

Протокол № 35 от 27.02.2018

Протокол № 36 от 28.03.2018

Протокол № 37 от 26.04.2018

Протокол № 38 от 29.05.2018

Протокол № 39 от 28.06.2018

Протокол № 40 от 31.07.2018

Протокол № 41 от 28.08.2018

Протокол № 42 от 28.09.2018

Протокол № 43 от 25.10.2018

Протокол № 44 от 02.11.2018

Протокол № 45 от 27.11.2018

Протокол № 46 от 17.12.2018

Протокол № 47 от 28.01.2019

Протокол № 48 от 08.02.2019

Протокол № 49 от 28.02.2019

Протокол № 50 от 27.03.2019

Протокол № 51 от 19.04.2019

Протокол № 52 от 25.04.2019

Протокол № 53 от 28.05.2019

Протокол № 54 от 26.06.2019

Протокол № 55 от 26.07.2019

Протокол № 56 от 28.08.2019

Протокол № 57 от 25.09.2019

Мандат 2011 - 2015

Протокол № 01 от 04.11.2011

Протокол № 02 от 18.11.2011

Протокол № 03 от 29.11.2011

Протокол № 04 от 22.12.2011

Протокол № 05 от 26.01.2012

Протокол № 06 от 30.01.2012

Протокол № 07 от 20.02.2012

Протокол № 08 от 29.03.2012

Протокол № 09 от 12.04.2012

Протокол № 10 от 21.04.2012

Протокол № 11 от 10.05.2012

Протокол № 12 от 07.06.2012

Протокол № 13 от 26.06.2012

Протокол № 14 от 27.07.2012

Протокол № 15 от 30.08.2012

Протокол № 16 от 27.09.2012

Протокол № 17 от 30.10.2012

Протокол № 18 от 30.11.2012

Протокол № 19 от 18.12.2012

Протокол № 20 от 17.01.2013

Протокол № 21 от 25.01.2013

Протокол № 22 от 21.02.2013

Протокол № 23 от 27.03.2013

Протокол № 24 от 29.04.2013

Протокол № 25 от 28.05.2013

Протокол № 26 от 28.05.2013

Протокол № 27 от 26.06.2012

Протокол № 28 от 30.07.2013

Протокол № 29 от 08.08.2013

Протокол № 30 от 28.08.2013

Протокол № 31 от 10.09.2013

Протокол № 32 от 23.09.2013

Протокол № 33 от 10.10.2013

Протокол № 34 от 29.10.2013

Протокол № 35 от 27.11.2013

Протокол № 36 от 19.12.2013

Протокол № 37 от 30.12.2013

Протокол № 38 от 30.01.2014

Протокол № 39 от 14.02.2014

Протокол № 40 от 26.02.2014

Протокол № 41 от 27.03.2014

Протокол № 42 от 03.04.2014

Протокол № 43 от 29.04.2014

Протокол № 44 от 28.05.2014

Протокол № 45 от 05.06.2014

Протокол № 46 от 26.06.2014

Протокол № 47 от 29.07.2014

Протокол № 48 от 26.08.2014

Протокол № 49 от 24.09.2014

Протокол № 50 от 29.10.2014

Протокол № 51 от 24.11.2014

Протокол № 52 от 19.12.2014

Протокол № 53 от 27.01.2015

Протокол № 54 от 17.02.2015

Протокол № 55 от 26.03.2015

Протокол № 56 от 29.04.2015

Протокол № 57 от 27.05.2015

Протокол № 58 от 25.06.2015

Протокол № 59 от 23.07.2015

Протокол № 60 от 27.08.2015

Протокол № 61 от 08.09.2015

Протокол № 62 от 29.09.2015

Предишна Електронна форма на заявление за достъп до информация

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени