Ръководство на община Тунджа

sstavrev mayor

Станчо Ставрев

Кмет на община Тунджа

 

Контакт:

tnalbantov

Тодор Налбантов

Заместник кмет

Ресор:

Стопанска политика, общинска собственост и икономически дейности

Контакт:

spetkov

Стоян Петков

Заместник кмет

Ресор:

Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности

Контакт:

ppetrov

Пламен Петров

Заместник кмет

Ресор:

Програмно и европейско финансиране

Контакт:

Димитринка Димитрова - Секретар

Етаж 2, Стая 204 Тел.: 046 661587 

Ангел Калайджиев - Главен архитект

Етаж 2, Стая 207 Тел.: 046 684 209 GSM 0889 949555

Таня Димитрова - Ръководител звено "Вътрешен одит"

Етаж 4, Стая 414 Тел: 046 661 545, 046 684 345 GSM 0889 619939

Веселина Йовчева - Секретар МКБППМН

Етаж 2, Стая 204 Тел.: 046 684 212 GSM 0886 301113

Елена Иванова - Юрист

Етаж 2, Стая 208 Тел.: 046 684 229 GSM 0887 404535

Живка Колева - Юрист

Етаж 4, Стая 401 GSM 0895 745742

Георги Георгиев - Юрист

Етаж 4, Стая 401 GSM 0888 846277

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени