Георги Георигев - Кмет

Георги Георгиев

Кмет на община Тунджа

Кмет на Община „Тунджа” Мандат 2003 – 2007 г., Мандат 2007 – 2011 г., Мандат 2011 – 2015 г., Мандат 2015 – 2019 г.

Контакт:

tstoeva

Татяна Стоева

Заместник кмет

Ресор:

Стопанска политика, общинска собственост и икономически дейности

Контакт:

Димитър Димитров

Димитър Димитров

Заместник кмет

Ресор:

Култура, образование, вероизповедание, здравеопазване, социални и младежки дейности

Контакт:

stoyanova

Светла Стоянова

Заместник кмет

Ресор:

Финанси

Контакт:

sgrozev

Светозар Грозев

Заместник кмет

Ресор:

Устройство на територията, екология и горско стопанство

Контакт:

Галина Иванова

Галина Иванова

Секретар

Ресор:

Административен ръководител на общината

Контакт:

Ангел Калайджиев - Главен архитект

Етаж 2, Стая 207 Тел.: 046 684 209 GSM 0889 949555

Таня Димитрова - Ръководител звено "Вътрешен одит"

Етаж 4, Стая 414 Тел: 046 661 545, 046 684 345 GSM 0889 619939

Веселина Йовчева - Секретар МКБППМН

Етаж 2, Стая 204 Тел.: 046 684 212 GSM 0886 301113

Елена Иванова - Юрист

Етаж 2, Стая 208 Тел.: 046 684 229 GSM 0887 404535

Кирчо Карагьозов - Юрист

Етаж 3, Стая 315 GSM 0899 870008

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени