Работно време: Понеделник - Петък 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Дирекция Стопанска политика, общинска собственост и икономически дейности

Мария Попова - Директор на Дирекция

Етаж 3, Стая 308-А Тел.: 046 684 340 GSM 0888 424828

Йорданка Кръстева - главен специалист

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302

Ирина Русева - старши експерт

Етаж 3, Стая 307 Тел.: 046 684 303 GSM 0884 504745

Атанас Дойчев - младши експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302 GSM 0888 596113

Галя Недева - младши експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302 GSM 0888 596113

Дарина Вълчева - младши експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302 GSM 0884 301372

Атанаска Христова - главен експерт

Етаж 3, Стая 306 Тел.: 046 684 302

Валя Димирева - технически сътрудник ПВЗ

Етаж 3, Стая 34 Тел.: 046 684 312 GSM 0885 595950

Диана Митева - технически сътрудник

Етаж 3, Стая 34 Тел.: 046 684 312

Янка Димитрова - домакин

Етаж 2, Стая 206 Тел.: 046 684 236 GSM 0889 275846

Отдел Други дейности по икономиката

Антон Панев - Началник отдел

Етаж 4, Стая 412-А Тел.: 046 684 356 GSM 0887 644488

Николай Начев - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 412 Тел.: 046 684 213 GSM 0887 404516

Виолета Димитрова - младши експерт

Етаж 4, Стая 412 Тел.: 046 684 213 GSM 0884 283050

Росица Петрова - касиер

Център за административни услуги Тел.: 046 684 225

Димитър Георгиев - огняр

Информация Тел.: 046 684 380 GSM 0882 467017

Пламен Господинов - монтьор и шофьор

Гараж GSM 0882 467026

Константин Славов - шофьор

Гараж GSM 0885 505887

Иван Илчев - шофьор

Гараж GSM 0885 044787

Иван Иванов - шофьор

Гараж GSM 0885 018913

Петър Петров - шофьор

Гараж GSM 0887 710389

Бончо Бонев - шофьор

Гараж GSM 0882 113270

Димитър Динев - шофьор

Гараж GSM 0886 549440

Услуги предоставяни от дирекцията:

Електронни услуги:

Административни услуги:

Използвайте стрелките, за да получите достъп до информация за конкретната услуга.

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

Услуга 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване
Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект
Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Административно-технически услуги Общинска собственост

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени