Дирекция ОМП, обществен ред и сигурност

Владимир Стоев - Директор на Дирекция

Етаж 2, Стая 209 Тел.: 046 684 322 GSM 0886112250

Мери Карамитева - главен експерт

Етаж 2, Стая 210 Тел.: 046 684 321

Янка Димитрова - завеждащ регистратура за КИ

Етаж 2, Стая 210 Тел.: 046 684 321 GSM 0889 275846

Петър Петров - оператор сигурност в ОбСС

Етаж 3, Стая 302 Тел: 046 661585, 046 684 219 Факс: 046 661585 GSM 0887 499767

Диан Сталев - оператор сигурност в ОбСС

Етаж 3, Стая 302 Тел: 046 661585, 046 684 219 Факс: 046 661585 GSM 0887 499767

Калоян Недев - оператор сигурност в ОбСС

Етаж 3, Стая 302 Тел: 046 661585, 046 684 219 Факс: 046 661585 GSM 0887 499767

Йордан Йорданов - оператор сигурност в ОбСС

Етаж 3, Стая 302 Тел: 046 661585, 046 684 219 Факс: 046 661585 GSM 0887 499767

Добри Делев - оператор сигурност в ОбСС

Етаж 3, Стая 302 Тел: 046 661585, 046 684 219 Факс: 046 661585 GSM 0887 499767

Отдел “Областен военен отдел”

Валентин Велев - старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Тел.: 661577 GSM 0884 301345

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени