Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Дирекция Местни данъци и такси

Стоянка Христакиева - Директор на Дирекция

Етаж 3, Стая 301 Тел.: 046 684 317 GSM 0888 607063

Анжелика Ляхович - главен инспектор

Етаж 3, Стая 311 Тел.: 046 684 307 GSM 0887 907422

Анелия Маринова - главен инспектор

Етаж 3, Стая 312 Тел.: 046 684 308 GSM 0889 594014

Недялка Енева - главен инспектор

Етаж 3, Стая 312 Тел.: 046 684 308

Руси Русев - инспектор

Етаж 3, Стая 311 Тел.: 046 684 307 GSM: 0887 907422

Петя Петкова - старши счетоводител

Етаж 3, Стая 310 Тел.: 046 684 306

Радостина Иванова - счетоводител

Етаж 3, Стая 310 Тел.: 046 684 306

Ганка Димитрова - касиер

Етаж 3, Стая 310 Тел.: 046 684 306

Таня Винкова - касиер

Център за административни услуги, Тел.: 046 684 222

Диана Йорданова - технически сътрудник

Център за административни услуги, Тел.: 046 684 222

Дежурен инспектор

Център за административни услуги, Тел.: 046 684 221

Дежурен касиер

Център за административни услуги, Тел.: 046 684 222

Услуги предоставяни от дирекцията:

Електронни услуги:

Административни услуги:

Използвайте стрелките, за да получите достъп до информация за конкретната услуга.

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
Услуга 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени