Дирекция Хуманитарни дейности

Милена Паскова - Директор на дирекция

Етаж 3, Стая 318 Тел.: 046 684 344 GSM 0888574898

Отдел “Образование и предучилищна подготовка”

Добринка Ангелова - Началник отдел

Етаж 4, Стая 411 Тел.: 046 684 225 GSM: 0885 019052

Димитър Димитров - главен експерт

Етаж 4, Стая 411 Тел.: 046 684 225 GSM: 0889 727230

Радка Мишева - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 415 Тел. 046 661563, 046 684353 GSM: 0885 005924

Тихомира Проданова - касиер счетоводител

Етаж 4, Стая 415 Тел. 046 661563, 046 684 353 GSM: 0887 552955

Ваня Желева - главен специалист

Етаж 4, Стая 415 Тел. 046 661563, 046 684353 GSM: 0889 388012

Отдел “Култура и други хуманитарни дейности”

Пламена Димитрова - началник отдел

Етаж 3, Стая 316 Тел.: 046 684 316 GSM 0882 467009

Станислава Иванова - главен експерт

Етаж 3, Стая 317 Тел.: 046 684 323 GSM: 0877 708108

Иванела Христова- младежки медиатор

Етаж 3, Стая 317 Тел.: 046 684 323 GSM: 0882 467016

Цанка Димитрова - оперативен счетоводител читалища

Етаж 4, Стая 417 Тел.: 046 684 216

Илияна Христова - оперативен счетоводител читалища

Етаж 4, Стая 417 Тел.: 046 684 216 GSM 0895 506930

Отдел “Социални услуги”

Силва Иванова - Началник отдел

Етаж 3, Стая 313 Тел.: 046 684 319 GSM 0885 974004

Иванка Иванова - оперативен счетоводител

Етаж 4, Стая 416 Тел.: 046 684 226 GSM 0887 404525

Катя Недялкова - касиер в счетоводството

Етаж 4, Стая 416 Тел.: 046 684 226 GSM 0889 944401

Диана Ганева - социален работник

Етаж 3, Стая 319 Тел.: 046 684 313 GSM 0882 580269

Елена Велкова - социален работник

Етаж 3, Стая 319 Тел.: 046 684 313 GSM 0887 100027

Ивелина Димитрова - социален работник

Етаж 3, Стая 319 Тел.: 046 684 313

Фолклорен ансамбъл “Тунджа”

Петър Димитров - Директор

GSM 0899 813272

Дом за стари хора “Христо Ботев” с. Болярско

Таня Джеджева - Директор

ДСХ Тел.: 04710/ 2234 GSM 0884 283020

Таня Иванова - социален работник

ДСХ Тел.: 04710/ 2234

ЦСРИ с. Калчево

Жана Петрова - Ръководител звено

GSM 0884 929277

Дневен център за стари хора с. Скалица

Иванка Иванезова - Ръководител звено

ДЦСХ GSM 0885 414139

Дневен център за стари хора с. Генерал Инзово

Златка Димитрова - Ръководител звено

ДЦСХ GSM 0885 350366

ОСПОХ с. Победа

Екатерина Тонева - Ръководител звено

ОСПОХ GSM 0885 571055

ОЦИИД с. Кабиле

Смиляна Любомирова - Директор

ОЦИИД GSM 0884 301303

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени