Дирекция Бюджет и счетоводство

Светла Стоянова - Директор на дирекция

Етаж 4, Стая 408 Тел.: 046 684 201 GSM 0887528252

Недка Желева - Главен счетоводител

Етаж 4, Стая 406 Тел.: 046 684 202 GSM 0887736415

Отдел “Бюджет”

Стефан Стефанов - началник отдел

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203 

Стоянка Бончева - главен експерт

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203

Силвия Атанасова - главен експерт

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203 GSM 0886 702461

Гергана Ангелова - главен експерт

Етаж 2, Стая 201 Тел: 046 661587, 046 684 328 GSM 0888 139105

Отдел “Счетоводство”

Жанета Юрукова - началник отдел

Етаж 4, Стая 409 Тел.: 046 684 231

Диана Кънчева - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 403 Тел.: 046 684 244

Иванка Господинова - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 404 Тел.: 046 684 246 GSM: 0884283050

Даниела Мансарлийска - счетоводител

Етаж 4, Стая 404 Тел.: 046 684 246

Гергана Василева - счетоводител, той и предварителен контрол

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218 GSM 0882 467010

Райна Стоянова - главен експерт

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218 GSM 0882 467010

Юлияна Бенгурова - счетоводител

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218

Николина Борисова - технически сътрудник

Център за административно обслужване Тел.: 046 684 227

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени