Недка Желева - Директор на дирекция

Етаж 4, Стая 406 Тел.: 046 684 202 GSM 0887 660787

Отдел „Бюджет“

Стефан Стефанов - Началник отдел

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203 

Ели Василева - главен експерт

Етаж 4, Стая 404 Тел.: 046 684 246 GSM 0887 660787

Стоянка Бончева - главен експерт

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203

Силвия Атанасова - главен експерт

Етаж 4, Стая 410 Тел.: 046 684 203 GSM 0886 702461

Отдел „Счетоводство“

Диана Кънчева - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 403 Тел.: 046 684 244 GSM 0886 495050

Гергана Василева - счетоводител

Етаж 4, Стая 403 Тел.: 046 684 244

Жанета Юрукова - старши счетоводител

Етаж 4, Стая 409 Тел.: 046 684 231

Николай Йовчев - Счетоводител

Етаж 4, Стая 409 Тел.: 046 684 231

Красимира Бъчварова - счетоводител, той и предварителен контрол

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218 GSM 0882 467010

Катя Георгиева - главен специалист

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218 GSM 0882 467020

Юлияна Бенгурова - счетоводител

Етаж 4, Стая 407 Тел.: 046 684 218

Нина Борисова - технически сътрудник

Център за административно обслужване Тел.: 046 684 227

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени