Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Актуално

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0334/22.03.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план – План схема за трасе на кабел 1kv от СБС № 8, изв. „А”, ТП/БКТП „Чарган 1″, кл/вл „Иречеково”, п/ст „Кабиле” до ГРТ/ново/ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0333/22.03.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот XVII 144 и урегулиран поземлен имот XVIII 144 в кв.24 по ПУП на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0272/12.03.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот ІII-за озеленяване в кв.82 по ПУП с. Роза, като се промени отреждането на […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0273/12.03.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел 1kV от нов извод „Д” на ТП-4 с. Генерал Инзово, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община “Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0284/15.03.2021г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване  на  проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот IХ 626,  урегулиран поземлен имот V 629 и урегулиран поземлен имот  Х 733 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план – План схема на трасе на ел.кабел 1kV от нов извод „Д” на ТП-4 с. Генерал Инзово, КЛ/ВЛ Инзово, п/ст Тенево, преминаващо през улица – публична общинска собственост между о.т.128 – о.т. 129 – о.т. 151 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че  изработен  проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на кабел 1 кw  от ГРТ ново, находящо се в УПИ IV347 в кв.39 , преминаващо през общински терен – улица между о.т.108, о.т.101 и о.т.105 и достигащо до ТЕПО, стълб №3, с дължина 75м […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава,  че се извърши съобщаване че е изработен проект за изработен проект  за изработване на Подробен устройстойствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I10014, 10015, 10016, 10018, 10024, 54004, 54005,60010 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава,  че се извърши съобщаване че е изработен проект за Подробен устройстойствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот II54010 за производствени и складови  дейности за селскостопанска продукция  по ПУП на с.Дряново, представляващ поземлен имот 23978.54.11 по КККР в землище с.Дряново, обл.Ямбол като се разделя на […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени