Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Актуално

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0049/15.01.2021 г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I 036001 за предприятие за производство на компост по ПУП с идентификатор 77030.36.1 по КККР на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа”, област Ямбол, с който […]

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0034/12.01.2021 г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива с цел промяна предназначението на УПИ I 23 с отреждане за производствено – складови и обслужващи дейности с идентификатор 23501.31.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дражево, област Ямбол в УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0056/18.01.2021 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на урегулиран поземлен имот ХVIII 403 в кв. 49 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа”, област Ямбол, […]

bezplatna hrana 01

Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

Стартира втори етап от доставката на готова храна по проекта на  Община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.  От 1 февруари 2021 г., […]

tundzha municiaplity 01

Младежка заетост

На 27.01.2021 г., община „Тунджа” подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „Младежка заетост”, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014-2020 г., по която ще бъдат назначени нови 43 лица на длъжност „Работник-поддръжка” и 17 наставника в 19 населени места и 1 […]

praznik vino

Празник на виното 2021

На 12-ти февруари 2021 г., от 10.30 часа, в с. Скалица, ще се проведе Шестнадесети общински празник на виното. Организатори на празника, който включва конкурси за бяло, червено вино и за гроздова ракия, са община „Тунджа”, Кметство с. Скалица и Народно читалище „Светлина-1928″, село Скалица.

Изнесени приемни дни на 20 януари

На 20 януари 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Коневец от 11.00 часа и Тенево от 13.30 часа. Жителите, които имат желание да отправят въпроси и предложения по различни теми, засягащи развитието на населеното място, могат да го направят при спазване на всички противоепидемични […]

home2 slider 31

Изнесени приемни дни на 20 януари

На 20 януари 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Коневец от 11.00 часа и Тенево от 13.30 часа. Жителите, които имат желание да отправят въпроси и предложения по различни теми, засягащи развитието на населеното място, могат да го направят при спазване на всички противоепидемични […]

tundzha municiaplity 01

Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира в община Тунджа от 2021 година

Нова социална услуга се създава в Община „Тунджа“ от началото на 2021 г.-„Асистентска подкрепа“. Тя е държавно-делегирана дейност и ще се изпълнява от отдел „Социални услуги“, който е част от структурата на общината.

bezplatna hrana 02

Още 700 души ще получават безплатна храна в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ депозира проектно предложение по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица 2014- 2020г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени