Актуално

Обяви и съобщения

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади

Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади: Болярско Бояджик Видинци Ген.Тошево Голям манастир Гълъбинци Дражево Златари Каравелово Козарево Крумово Маломир Меден кладенец Меден кладенец Могила Овчи кладенец Победа Робово Савино Сламино Стара река Тенево

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 03 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 03 май 2022 г.: Окоп – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Драма – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части на селото слабо налягане на водата. Данните са предоставени от „ВиК“ – […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 29 април 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 29 април 2022 г.: Скалица – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части на селото няма вода. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0484/27.04.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 157 в кв.28 по ПУП на с. Окоп, с искане за […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0485/27.04.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 190  и урегулиран поземлен имот Х 190 в кв.15 по ПУП […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0486/27.04.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 210 в кв.30 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0483/27.04.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII 193 в кв.33 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0478/27.04.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване УПИ I 224, УПИ II 223, УПИ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени