Актуално

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на  на УПИ VIII-1065 и УПИ IX-1065 в кв.60  по ПУП  на с.Тенево, област Ямбол, които се обединяват в един УПИ и се сменя предназначението му за фотоволтаична централа и жилищно строителство и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 77 в кв.8 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните линии на УПИ към съществуващите на място граници на ПИ № 77 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План за регулация на урегулиран поземлен имот ХIII 210 в кв.30 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници на ПИ № 210, ПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план –  План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XVII 27, в кв.5, по ПУП на с. Търнава, преминаващ през тротоарна и улична мрежа, публична общинска […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0721/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV, започващ от ГРТ/ново/ в УПИ XVII 27, в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0711/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот V 77 в кв.8 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0712/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот V 190   и урегулиран поземлен имот Х 190   кв.33 по […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0713/09.06.2022 г. на Кмета на община „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен VIII 193  кв.33 по ПУП на с. Генерал Инзово, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена    съобщава, е  издадена Заповед № РД-07-0739/13.06.2022г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ в следния обхват: урегулирани поземлени имоти – УПИ V749,  УПИ VI749 И УПИ VII749 в кв.60 по ПУП на с.Тенево, област Ямбол.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 14 юни 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 14 юни 2022 г.: Роза – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Генерал Инзово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Победа – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Голям манастир – селото е без вода, има […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени