Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Встъпителна пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“

DSC04446

Встъпителна пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“

Встъпителна пресконференция по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ проведоха на 12 май 2023 г. в град Ямбол партньорите по проекта. Той се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Правосъдие”, Малка грантова схема и се изпълнява в  партньорство между Сдружение „Евроклуб Жена“, Община „Тунджа“ и Ямболска търговско-промишлена палата. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия за проекта, е в размер на 186 305,32 лв.

На пресконференцията пред представители на местни и регионални медии, на НПО, работещи в областта на домашното насилие, граждански организации, социални работници, психолози, учители и здравни медиатори, които живеят и работят на територията на община „Тунджа“, беше представен проектът и неговите дейности.

Татяна Балъкчиева, председател на Сдружение „Евроклуб Жена“, Димитър Димитров, заместник-кмет на Община „Тунджа“ и Стойчо Стойчев, председател на ЯТПП, говориха за значимостта на проблема за домашното насилие и за дейностите по проекта, които се реализират от техните организации и институции.

Основната цел на проекта е да създаде подходи в работата с уязвими групи от деца и жени от ромските общности чрез включването им в информационна кампания, но също така и да повиши капацитета на професионалисти, които работят с тях за превенция на различни форми на насилие.

В процес на изпълнение са вече някои от дейностите по проекта – изследване „Аз мога да го разпозная“, което има за цел да анализира причините и информираността за физическо насилие в ромските общности и училища, с преобладаващи ученици – роми, както и за съвременните начини на насилие извън физическите – тормоз в интернет, неглижиране в семейството, език на омразата. Проучването ще завърши с доклад, който ще бъде достъпен на страницата на проекта и ще бъде отправната точка при стартиране на останалите дейности.

В две от селата на община „Тунджа“ – Роза и Кукорево, започна работа и “SOS кабинет“. Тази специфична дейност по проекта, осигурява в училището на съответното населено място кабинет, в който, в продължение на 3 месеца, ще има на разположение психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак за по 4 часа на ден. Кабинетът предоставя безплатни психологически консултации както на ученици, така и на техните родители – предимно жени.

Българското училище отдавна работи по темата за насилието и агресията, но се радвам, че чрез психологическата подкрепа в “SOS кабинета“ ще потърсим зародиша на проблема, коментира Мария Костадинова, директор на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза и сподели, че децата работят с огромно желание с назначения по проекта психолог.

В края на май 2023 г. ще стартира и широка информационна кампания сред деца и родители, предимно майки, с цел повишаване на информираността и превенция по теми, свързани с домашното насилие и насилието основано на полов признак – как да го разпознават, идентифицират и как да реагират и да сигнализират. Ще бъдат проведени 12 срещи, целящи да обхванат не по-малко от 100 ученици и 100 жени от ромския етнос.

Повече информация за предстоящите дейности може да бъде открита на интернет страницата на проекта www.reaction.euwomanbg.com или на интернет страниците на партньорите.

Предишна Търгове на 31 май 2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени