Ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“ се проведе по проект „РЕ-АКЦИЯ“

01 01

Ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“ се проведе по проект „РЕ-АКЦИЯ“

В периода 07-09.09.2023, в Посетителски център на Община „Тунджа“ в лесопарк „Бакаджик“, се проведе ученически лагер със 17 деца от училищата на Община „Тунджа“ – „Щастливо детство за всяко дете“, като част от изпълнението на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община „Тунджа“ и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Домашното и училищното насилие са проблеми, пред които децата са изложени всеки ден. Този лагер предостави безопасно пространство, в което децата можеха да говорят открито за тяхното преживяване, да научат как да се предпазват и как да се противопоставят на насилието, под ръководството на психолог, аниматор и трима учители. Всички те прекараха с децата 3 дни, по време на които освен, че имаха възможност да им представят лекции за това как да изградят добри комуникативни умения, как да бъдат по-креативни и как да работят в екип, представиха им и някои основни понятия и характеристики, свързани с домашното насилие и различните форми на насилие в училище. Проведоха се дискусии, за да се подчертае важността на равенството на половете и правата на човека, както и как те се отнасят към проблемите на домашното насилие и насилието, основано на пола. Аниматорът и психологът поставяха на децата задачи, чрез които провокираха тяхното артистично мислене, но в същото време теми, чрез които децата можеха да изразят чувства и емоции от преживени ситуации. В програмата на лагера бяха включени и физически активности сред природата на лесопарк „Бакаджик“.

Такъв лагер предоставя образователни и информативни активности, които насърчават осъзнатостта и разбирателството сред учениците, като ги учат как да се справят с тези видове насилие и как да ги предотвратят.

Реализирайки тази дейност, проектът планира да достигне до 17 ученици по иновативен начин, в неформална среда, повишавайки тяхната осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак, но също така и да постави основите на важни “меки умения” в учениците.

Повече информация за бъдещите дейности на проекта, както и за проведени такива, може да намерите на сайта на проекта (https://reaction.euwomanbg.com/), както и на сайтовете на партньорите: Евроклуб Жена (https://euwomanbg.com/), Община „Тунджа” (https://tundzha.bg/  ), Ямболска търговско-промишлена палата (https://yccibg.com/).

Тази публикация е направена в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Евроклуб Жена и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.

Предишна Покана за участие в информационни конференции за обществено обсъждане на тратегията за ВОМР 2023-2027 на МИГ Тунджа – Сливен – Долината на Тунджа

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени