Топъл обяд за ученици от началните училища на община „Тунджа“

topal obyad 1536x864 1

Топъл обяд за ученици от началните училища на община „Тунджа“

От 1 декември 2022 година отново започва изпълнението на проект „Топъл обяд и повече грижа за децата на „Тунджа“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“.

Основната цел на проекта е повишаване на здравния статус и качеството на живот на децата и осигуряване на условия за рационално и балансирано хранене през зимните месеци чрез организиране на трапезария, в която се предлага топъл обяд на ученици от І до ІV клас от семейства в неравностойно социално положение, на сираци и на полусираци.

Дейностите по проекта за поредна учебна година се реализират в двете общински начални училища: Начално училище „Васил Левски”, с. Завой и Начално училище „Св. Климент Охридски”, с. Крумово. В учебните заведения, които нямат статут на средищни училища, се провежда целодневна организация на учебния ден, която включва самоподготовка, занимания по интереси, организиран отдих и обедно хранене, като важен компонент.

Чрез съвместния проект на Община „Тунджа” с Областния съвет на БЧК – гр.Ямбол се осигурява безплатно здравословно обедно хранене на общо 88-ма ученици в неравностойно социално положение от двете общински училища в рамките на 65 учебни дни в периода от 1 декември 2022 г. до 31 март 2023 г.

Средствата, одобрени от Общинския съвет „Тунджа“ за съфинансиране на дейностите по проекта от бюджета на  Община „Тунджа” са в размер на общо до 16 200 лв.

Проектите „Топъл обяд” стартираха през 2009 г. и доказаха своята ефективност и ефикасност през предходните години.

Чрез ученическите трапезарии се подкрепят, както учениците, така и техните семейства. Реализират се мерки за превенция на отпадането на учениците от образователната система.

Предишна Заповед относно преброяване на безстопанствените кучета

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени