Статут на общински конкурс за рисунка и литературна творба “Красива си земя, тунджанска”

Община Тунджа

Статут на общински конкурс за рисунка и литературна творба “Красива си земя, тунджанска”

ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ „ТУНДЖА”, СЕЛО КАБИЛЕ

СТАТУТ

НА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА И ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА „КРАСИВА СИ ЗЕМЯ, ТУНДЖАНСКА”

ЦЕЛИ

По повод Деня на община „Тунджа” – 22 април, Международен ден на земята, Община „Тунджа“ и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле обявяват конкурс за рисунка и литературна творба.

Основни цели на конкурса:

Да се насърчават и развиват заложбите и интересите на децата, учениците и младежите от община „Тунджа” към литературата и изобразителното изкуство.

Да се възпитава и укрепва родолюбивото чувство на децата и юношите към родния край.

Да се подкрепя личностното развитие на децата, учениците и младежите от община „Тунджа“, като им се предоставя форум и възможност да изразят своите творчески представи за родната община.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

Темата на конкурса е „Красива си земя, тунджанска” и се провежда в две категории – литература и изобразително изкуство.

Категория „Литература“

Жанрове: приказка, разказ, есе, стихотворение, тематично свързани с природата, историята (природни забележителности, възникване на селището – исторически сведения, легенди и предания; значими личности, събития и културни паметници; родословни проучвания), етнографията, фолклора (поминък, характерни обичаи и празници, народно творчество) и настоящето на родния край.

Обем на литературните творби – до З страници (100 машинописни реда). Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 1 до 4 клас

Втора възрастова група – от 5 до 7 клас

Трета възрастова група – от 8 до 12 клас

Категория „Изобразително изкуство”

Чрез произведенията си децата и младежите творчески да изразят своето отношение към природни забележителности, културни и исторически събития, свързани с община „Тунджа“ .

Рисунките може да изобразяват природни пейзажи, характерни фолклорни традиции и обичаи, народни носии, архитектурни обекти и паметници, сюжети от ежедневието, бита и празниците на тунджанци.

Формат на картините – минимален 21/30 см. (А4) и максимален 35/50 см.

Материали и техники: Участниците са свободни да използват различни живописни, графични и приложни техники. Материалите за работа са по избор (бои, пастели, туш, моливи и други).

Възрастови групи:

Първа възрастова група – от 4 до 7 години

Втора възрастова група – от 1 до 4 клас

Трета възрастова група – от 5 до 7 клас

Четвърта възрастова група – от 8 до 12 клас

С рисунките за конкурса ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа”.

ОБЩИ УСЛОВИЯ.

В конкурса могат да участват деца, ученици и младежи от 44 – те населени места на територията на община „Тунджа“.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

  • трите имена на автора;
  • възраст, клас/група;
  • населено място;
  • институция;
  • име на ръководителя, ако е приложимо;
  • телефон за връзка.

Данните за автора на рисунките да бъдат на посочени на гърба на конкурсните творби. Конкурсните работи в двете категории не подлежат на връщане!

Оценяване: Творбите на участниците в двете категории на конкурса ще бъдат оценени от компетентно жури. Не се насърчава плагиатство, копиране и чужда намеса.

Награди: Във всяка категория и възрастова група ще бъдат определени  творби за първа, втора и трета награда. Ще бъдат връчени и поощрителни награди.

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНКУРСА

Краен срок за представяне на конкурсните творби: 16 април 2024 г. на адрес:

8 600 гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1, Общинска администрация „Тунджа”, етаж 4, стая 411 – за конкурса „Красива си земя, тунджанска”.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и качени на сайта на Община „Тунджа”: https://tundzha.bg. и на сайта на ЦПЛР- ОЦИИД „Тунджа”: https://www.kabile-art.net .

Награждаването на отличените от конкурса „Красива си земя, тунджанска” в двете категории и откриването на изложбата с творби ще се състои 19 април 2024 г. от 16,00 часа в сградата на Община „Тунджа”.

 

За повече информация:

Милена Паскова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“; етаж З, стая 318, тел. 0887454 365;

Смиляна Любомирова – директор на ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа”, с. Кабиле, тел. 0884 301 303

Добринка Ангелова- началник отдел „Образование и предучилищна подготовка”; етаж 4, стая 411, тел. 0885019052

Предишна Реформиране и модернизиране на Дом стари хора в с. Болярско

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени