Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Стартира новa услуга по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ в село Роза и село Кукорево

DSC06861

Стартира новa услуга по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“ в село Роза и село Кукорево

На 24 Април 2023 стартира изпълнението на основна дейност по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, който се изпълнява в партньорство между Сдружение Евроклуб Жена и Община „Тунджа“.

В две от селата от територията на община „Тунджа“ започна работа “SOS кабинет“. Тази специфична услуга, осигурява в училището на съответното населено място, кабинет, в който, в продължение на 3 месеца, ще има на разположение по 1 психолог-специалист по домашното насилие и насилието по полов признак за по 4 часа на ден ( следобедната част на деня). Кабинетът ще предоставя безплатни психологически консултации и личностна подкрепа, но също така, ще подкрепя децата/лицата потърсили помощ и със съвети за реализиране на пазара на труда, като начин за овластяване и самостоятелност. Кабинетът е насочен както към деца, така и за техните родители – предимно жени.

SOS кабинетът“ в село Роза, се намира в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, кабинет No 6, на първия етаж, с работно време от 13:00 до 17:00 часа, с психолог Петя Александрова.

SOS кабинетът“ в село Кукорево, се намира в ОУ „Христо Ботев“, на първия етаж, с работно време от 13:30 до 17:30 часа, с психолог Радка Василева.

И двата кабинета започват работа на 24.04.2023 до 24.06.2023. След кратка лятна почивка, кабинетите отново ще работят от 18.09.2023 до 18.10.2023.

В рамките на проекта е предвидено функционирането на още два кабинета за психологическа подкрепа в селата  Ботево и Крумово, за период от 3 месеца. Тези кабинети ще започнат да работят от началото на другата учебна година, в периода октомври 2023- април 2024.Повече информация за тях, можете да намерите на сайта на проекта или на сайтовете на партньорите по проекта ( Сдружение Евроклуб Жена- https://euwomanbg.com/ и Община „Тунджа“ – https://tundzha.bg/) , в началото на следващата учебна година.

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Безвъзмездната помощ, отпусната от Кралство Норвегия, за проекта е в размер на 186 305,32 лв.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проект № BGJUSTICE-4.002-0009, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се счита,че отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския Съюз или Програмния Оператор.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени