„С Тунджа в сърцето“

Untitled 1

„С Тунджа в сърцето“

Община „Тунджа“ стартира процедура по набиране на проекти на организации, желаещи да реализират идеите си за местни инициативи в рамките на гражданската инициатива „С Тунджа в сърцето“.

В настоящата сесия са заложени две приоритетни области:

  1. Насърчаване и стимулиране на създаването на привлекателни културни мероприятия и продукти;
  2. Подкрепа за чиста и зелена община Тунджа.

Допустимите кандидати, желаещи да кандидатстват в инициативите са: Неправителствени организации, определени за извършване на обществено полезна дейност, регистрирани по ЗЮЛНЦ; читалища, регистрирани по ЗНЧ; кметства на населените места; неформални граждански обединения. Кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство.

В рамките на една покана, може да бъде подпомогнато само едно предложение от един кандидат.

Обща стойност на обявените приоритетни области – 30 000 лв.

Максимална стойност за приоритетна област 1 – до 2 000 лв.

Максимална стойност за приоритетна област 2 – до 4 000 лв.

Общо ще бъдат реализирани по 5 проекта от всяка приоритетна област.

Краен срок за подаване на документи: 17:00 ч. на 30 юни 2024 г.

Предишна Сметище село Роза – преди и сега

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени