Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ в община „Тунджа“

promenyame se s klimata

Регионална информационна среща по проект „Променяме се с климата“ в община „Тунджа“

На 25 и 26 ноември в залата на община „Тунджа“ ще се проведе регионална информационна среща по образователния проект „Променяме се с климата”.

Домакин е тунджанското училище – партньор по проекта – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново.

Програмата на срещата е посветена на представяне на един от основните продукти по проекта – онлайн образователен портал, включващ широк набор от информационни и образователни материали, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. Учителите ще се запознаят още и с разработените програми за квалификация, посветени на различните измерения на климатичните промени. Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Събитието има за цел да информира местната общност за предстоящите регионални кампании за повишаване на осведомеността и иницииране на дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

Фокус на регионалната информационна среща ще бъде и търсене на значими теми за училищните кампании и ученическите проекти, в отговор на местните екологични предизвикателства.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

На 25 ноември срещата започва от 13,30 часа, а на 26 ноември – от 9 часа.

Регионална информационна среща по проект

 “Променяме се с климата”

Изменението на климата е тема, която интересува все повече хора. Тя ни засяга по различни начини. Някои от тях са видими и вече ги усещаме.

Ние сме част от общността на тези, които искаме чрез различни училищни дейности и инициативи, да се обръща внимание на темите, свързани с последствията от климатичните промени и необходимите мерки за устойчивост и адаптация!

Заповядайте на предстоящата Регионална информационна среща за климатично образование, на която нашето училище – ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, е домакин!

Заедно ще дискутираме мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

  25.11.2022г.  и  26.11.2022г.

  13.30 часа          9.00 часа

Ще имате възможността да научите за специално изготвения онлайн образователен портал за учители, с материали, свързани с промените в климата.

Ще разберете повече за разработените образователните програми във връзка с климатичните изменения.

Очакваме ви!

Повече за проект „Променяме се с климата“ https://changingwithclimate-bg.org/

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа

#climatechange

#changingwithclimate

Предишна Поздрав за 35 семейства, връстници на община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени