Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“

Община Тунджа

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“ ще се проведе на 8 декември 2022 г. от 12 часа в конферентната зала на общината.

От 23 ноември 2022 г. на страницата на община „Тунджа“ е публикуван проектът на план-сметката на общината за следващата година, уведомлението и проекта за решение, което ще бъде предложено на Общински съвет. Всеки заинтересован може да се запознае с тяхното съдържание и в рамките на едномесечния срок да представи предложения.

Предишна Заповед РД-07-1817 от 05.12.2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени