Проектът „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“ приключи с финална конференция

01 03

Проектът „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“ приключи с финална конференция

С финална конференция, която се проведе на 9 август 2023 г. в гр. Ямбол, приключиха дейностите по проект „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, BG05SFOP001-2.025-0044, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В събитието взеха участие на 50 младежи, представители на младежки неправителствени организации, на бизнеса и на гражданското общество, както и представители на общинска администрация Тунджа и на община Ямбол.

Гости на събитието бяха кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев, председателят на Общински съвет „Тунджа“ Нели Славова, председателят на Сдружение „Евроклуб Жена“ Татяна Балъкчиева, председателят на ЯТПП Стойчо Стойчев.

Кметът на Община „Тунджа“ поздрави младите хора, присъстващи на събитието и подчерта, че Община „Тунджа“ е партньор по проекта, за да потърси нови форми на общуване с младежите, за да чуе техните идеи и препоръки. Той подчерта, е проектът е постигнал най-важната си цел да обедини младите хора на община „Тунджа“, които желаят с идеи да помогнат за по-доброто развитие на своята община.

В рамките на еднодневното събитие, партньорите Сдружение „Евроклуб Жена“ и Община „Тунджа“, представиха резултатите от реализацията на проекта.

С презентации пред присъстващите бяха представени: Доклад от проведено проучване на настоящите процеси за провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на политики на общинско ниво и механизми за отразяване на мнението на младите хора и подобряване на тяхното гражданското участие в тези процеси, на територията на Община Тунджа; Документален преглед на добри и иновативни практики за повишаване на гражданското участие на младежите в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на общинско ниво; Анализ и препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинската политика; Наръчник „Активно партньорство между младежки НПО и публична администрация, предпоставка за добро управление“ и работата на създадената Пилотна комисия МОСТ и нейните препоръки.

Събитието включи и интерактивен панел във втората част на деня, по време на който участниците в събитието дискутираха различни форми на гражданско участие, обсъдиха формите на младежко участие, според „стълбата на младежко участие“ и разискваха примери за младежко участие. Младежите обсъдиха и разработения механизъм за обратна връзка с местната власт по проекта и споделиха свои идеи за младежки инициативи, които биха могли да бъдат част от местни политики.

Младежите изразиха мнение, че имат нужда от обучения и семинари, свързани с темата за участието им в гражданското общество, за да могат да изградят умения как да формулират, комуникират и презентират идеите си. От друга страна, потвърдиха желанието си за съвместна работа с представителите на местните власти, тъй като това им носи увереност, че техните виждания и мнения са отразени в местните политики.

Създадената по проекта Комисия „МОСТ- Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“ ще продължи да работи и след приключване на проекта, като по предварително обявен график, представителите на тази комисия ще бъдат на разположение младите хора и други представители на гражданското общество за консултации и информация.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени