Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Приключи информационната кампания сред родители-майки по проект „РЕ-АКЦИЯ“

20230901 174134

Приключи информационната кампания сред родители-майки по проект „РЕ-АКЦИЯ“

Евроклуб Жена стартира през юли 2023 кампания – информационни срещи с родители-майки от ромски произход, като част от реализирането на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Информационната кампания обхвана 6 срещи с родители-майки- 4 на територията на Община Тунджа (селата Веселиново, Дражево, Тенево и Скалица), 1 в град Стралджа и 1 в град Болярово. Срещите се проведоха в периода юли-ноември 2023 и обхванаха над 100 жени-майки.

По време на всяка една от срещитя бяха обсъдени теми и бе представена информация за това как жените да разпознават, идентифицират и да реагират, сигнализират, когато станат жертва или свидетели на ситуации свързани с всякакъв вид насилие, но най вече това основано на пола или на домашно насилие. Знанието за собствените права и законите, които ги защитават, е от съществено значение за преодоляване на насилието. Ако жените са информирани за това какво представлява домашното насилие и какви мерки за закрила и подкрепа са им на разположение, те могат по-ефективно да се защитават и да търсят помощ.

Повишаването на информираността не само предоставя на жените инструменти за защита, но и им дава възможности за участие в обществото. Това може да допринесе за борбата срещу социалната изолация и неравнопоставеността, с които се сблъскват много жени от ромски произход. Информираните жени са по-склонни да разпознават формите на насилие и да се ангажират с мерки за прекратяване на този цикъл. Образованието и обучението могат да играят ключова роля в развиването на уменията за справяне с конфликти и изграждането на здрави междуличностни отношения.

Дейностите по проекта продължават и през 2024 година с планирани среши на работното място с жени, както и с финална конференция през март 2024, която ще обобщи реализираните дейности до момента и ще представи допълнителни теми и информация, свързани с основната тема на проекта – борбата с домашното насилие и насилието по полов признак сред жените, с особен акцент на жените от ромски произход.

Повече информация за бъдещите дейности, може да намерите на сайта на проекта (https://reaction.euwomanbg.com/), както и на сайтовете на партньорите: Евроклуб Жена (https://euwomanbg.com/), Община Тунджа (https://tundzha.bg/), Ямболска търговско-промишлена палата (https://yccibg.com/).

Това съобщение е създадено в рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, проект № BGJUSTICE-4.002-0009, финансиран по Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията носи Евроклуб Жена и при никакви обстоятелства не може да се счита,че отразява официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския Съюз или Програмния Оператор.

Предишна Търгове на 13 декември 2023 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени