Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинските политики

most logos

Препоръки за подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинските политики

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ“, № BG05SFOP001-2.025-0044, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, е към своя край. Бенефициент по проекта е сдружение Евроклуб Жена, а партньор е Община Тунджа.

В края на своето изпълнение, проектът представя документ, препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие на младите хора в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на общинските политики и предложения за инструменти за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с общинската администрация.

Документът с препоръките представлява стратегия, която отразява желаната визия за повишаване участието на младите хора в публичните политики, съобразно набелязаните вече слаби страни и проблеми от реализирането на предходните дейности по проекта, по отношение на включването на младите хора във формулирането, изпълнението и мониторинга на общинските политики. Документът включва и предложения за инструменти за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с общинската администрации. Тези инструменти дават възможност за обратна връзка от страна на администрацията с гражданите. По такъв начин гражданите от своя страна ще имат възможността да дават оценки при реализацията на политиките за местно развитие във всеки един етап от тяхното съставяне и прилагане. Чрез прилагането на тези инструменти, местната власт ще може да заложи в своята работа един от основните принцип на гражданското участие, а именно получаването нa обратна връзка, чрез мнения, предложения от граждани, НПО при работата на органите на местното самоуправление.

Може да прегледате Препоръките ТУК.

Повече инфромация за проекта и реализираните дейности може да намерите в офисите на партньорите и техните интернет сайтове: Евроклуб Жена (Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1 или email: [email protected], https://euwomanbg.com/) и Община Тунджа ( Ямбол, пл.Освобождение 1, стая 318, email: [email protected], https://tundzha.bg/).

www.eufunds.bg

Проектът „МОСТ – МЛАДЕЖКИ ОМБУДСМАНСКИ СЪВЕТ ТУНДЖА – ПОВИШАВАНЕ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МЛАДЕЖИТЕ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ “, № BG05SFOP001-2.025-0044 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Предишна Съобщение във връзка със Закона за българския жестов език

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени