Покана за участие в ученически лагер сред природата по проект „РЕ-АКЦИЯ“

Община Тунджа

Покана за участие в ученически лагер сред природата по проект „РЕ-АКЦИЯ“

Община Тунджа, Сдружение Евроклуб Жена и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Основополагаща дейност по проекта е насочена към подрастващите от територията на Община Тунджа, а именно реализирането на ученически лагер „Щастливо детство за всяко дете“. Ученическият лагер ще бъде своеобразно зелено училище сред природата, където учители ще провеждат обучения с децата ( от 5-7 клас), на теми като-как да комуникираме в семейството, на училище, с приятели; как да работим в екип със съучениците си; как да мислим креативно. В Зеленото училище ще се включат и двама психолози/аниматори, които ще провеждат практики с децата, под формата на игра и неформални беседи, относно домашното насилие и насилието по полов признак, с цел превенция и информираност.

Община Тунджа отправя покана към деца от 5 до 7 клас, които учат, в училищата от територията на община Тунджа да се включат в:

Ученически лагер сред природата “Щастливо детство за всяко дете” в периода 07-09.09.2023 в посетителски център на община тунджа на връх Бакаджика

Ученическият лагер ще се проведе според подготвената Програма.

Предвидено е в ученическия лагер да се включат 17 ученика, (като с предимство са такива от ромски произход, поради фокуса на проекта) като в рамките на бюджета на проекта се покрива двупосочен организиран транспорт, изхранване, занимания с преподаватели и специалисти, рекламни материали и работни комплекти за заниманията по интереси. Включването в лагера на желаещи ще става по реда: първи заявил, първи включен, до достигане на квотата от 17 места, чрез подаване на заявление за участие от родителя на съответното дете.

Заявление за участие, може да намерите при Техническия сътрудник по проекта, от Община Тунджа (Диана Иванова- Ямбол, пл. Освобождение 1, Община Тунджа, стая 318, тел. 046 68434) или чрез директорите на училищата от територията на Община Тунджа. Попълненото заявление трябва да бъде подадено в периода 07.08.2023-25.08.2023, всеки работен ден.

Чрез реализирането на тази дейност, проектът планира да достигне до 17 ученика от ромски произход по иновативен начин, в по-неформална среда, повишавайки тяхната осведомеността относно домашното насилие и насилието, основано на полов признак, но също така и да постави основите на важни “меки умения” в учениците-комуникация, работа в екип, креативност. Връщайки се в населеното си място, децата ще могат да мултиплицират ефекта от своето обучение, тъй като емоционалността при децата от преживяни нови и приятни ситуации, обикновено се споделя.

Очакваме Ви!

Предишна Заповед за определяне състава на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени