Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Педагози от училището в с. Веселиново участваха в обучение по проект „Променяме се с климата“

292889901 752261569431751 533452046499919801 n

Педагози от училището в с. Веселиново участваха в обучение по проект „Променяме се с климата“

Шестнадесет педагози от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново се включиха в обучение по проект „Променяме се с климата“.

В Поморие те се обучаваха по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и ”Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.

Училището е партньор по проекта, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България. В проекта участват общо 10 организации – 7 училища от цялата страна, 2 български и 1 норвежка нестопански организации.

Общо 78 учители от училищата-партньори преминаха през 2-кредитните обучителни програми, които са разработени от „Институт за прогресивно образование“.

Обучителните програми са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение, чрез които да се информират училищните и местните общности за мерките за смекчаване на влиянието на изменението на климата.

Разпределени в екипи по училища, учителите работиха за оценка на възможности на училището за интегриране на темите, свързани с климатичните промени, в цялостната образователна дейност на училището. В резултат на екипната работа бяха разработени проекти на 12 идеи за осъществяване на проектно-базирано обучение в училищата. Проектите-идеи бяха представени и реферирани с участието на всички участници и водещите експерти и обучители по проекта.

Предишна ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 29 юли 2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени