Осигурено е финансиране за модернизацията на уличното осветление във всички населени места на община „Тунджа“

DSC07259

Осигурено е финансиране за модернизацията на уличното осветление във всички населени места на община „Тунджа“

Осигурено е финансиране за модернизацията на уличното осветление във всички 44 населени места на община „Тунджа“.

На 28 юли беше подписан договор по одобрен проект „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на 11 населени места в община „Тунджа“, който се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Чрез него ще бъде реконструирано и модернизирано уличното осветление в селата Безмер, Веселиново, Дражево, Кабиле, Кукорево, Могила, Победа, Роза, Стара река, Хаджидимитрово и Чарган. Ще бъдат подменени с нови високоефективни LED осветители съществуващите 1775 осветителни тела и ще бъдат поставени нови 321 LED осветители, за да се постигнат изискванията за осветеност в населените места.

За да започне реконструкцията, е необходимо да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

В останалите 33 населени места на общината модернизацията на уличното осветление ще се осъществи чрез финансов лизинг.

Избран е изпълнител на обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строителството на реконструкцията и модернизацията на уличното осветление в тези 33 населени места и предстои подписване на договор.

Независимо от финансирането, във всяко от селата на община „Тунджа“ е планирана подмяна осветителните тела с нови високоефективни LED осветители, изграждане на съвременно автоматично управление на уличното осветление и система за измерване и контрол на потреблението.

Предишна Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие по проект „РЕ-АКЦИЯ“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени