Омбудсманът с конкретни препоръки към ЕР Юг след среща с кметовете на 44 села от община Тунджа

Diana Kovatcheva

Омбудсманът с конкретни препоръки към ЕР Юг след среща с кметовете на 44 села от община Тунджа

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до ръководството на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг – част от ЕVN група), в което подробно излага оплакванията на гражданите от ямболската община Тунджа, свързани с честите аварии, токови удари и спиране на електрозахранването в района, което води и до изгаряне на електроуредите на хората.

Повод за това писмо бе проведената през миналата седмица среща по инициатива на кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, на която кметовете на населените места, ръководители на учебни, детски заведения, социални институции и читалища, подробно разказаха пред екипа на проф. Ковачева, воден от заместник-омбудсмана Елена Чернева – Маркова, дългогодишните си проблеми от лошото качество на електроснабдителната услуга. Тогава заместник-омбудсманът пое конкретни ангажименти да съдейства на хората като сезира отговорните институции и отправи конкретни препоръки към ЕР Юг.

В писмото си до ръководството на дружеството омбудсманът обобщава проблемите, включени в 7-те протестни подписки, връчени на място на Елена Чернева – Маркова. В тях жителите на селата Ханово, Челник, Калчево, Стара река, Симеоново, Ботево, Търнава, Козарево, Дражево и др. алармират за често спиране на електроснабдяването, а оттам и на водата, и на отоплението на ток; за чести токови удари, като в последните седмици проблемът е ескалирал; за изгорели електроуреди, вследствие на това и на отказ за обезщетения; за ниско напрежение, което не позволява повече от два електроуреда да работят; за липса и трудна комуникация между електроразпределителното дружество и кметовете на населени места при аварии, включително неспазване на обявените часове за преустановяване и възстановяване на електрозахранването.

Освен на бита, посочените проблеми се отразяват и на работата на детските заведения, училища, социални институции, читалища, защото честите токови удари и спирането на електроснабдяването пречат на образователния процес, на работата на клубове и поставят в риск здравето на децата.

„Становището ми като обществен защитник е, че е недопустимо жителите на община Тунджа години наред да търпят трудности и неудобства заради проблеми с електрозахранването, да понасят вреди, да има проблеми, но пък да няма виновен. Една от основните цели на Закона за енергетиката е качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа енергия“, пише проф. Диана Ковачева.

В тази връзка тя се обръща с конкретни въпроси към ЕР Юг и с настояване да се изясни причината за дългогодишния проблем с електроснабдяването в община Тунджа, в т.ч. и за честите токови удари.

Ковачева пита какви са предвидените инвестиции на дружеството в района и съответното им изпълнение през последните две години, както и какви мерки предвиждат или предстоят във връзка с подобряване на услугата с посочени конкретни срокове.

Омбудсманът има и въпроси, свързани с възобновяемите енергийни източници – дали електроразпределителната мрежа е достатъчна за захранване на населените места в общината и за експлоатацията на ВЕИ-ата и ако не – какви са плановете за нейното разширяване и модернизация. Пита също и дали ВЕИ-ата в района намаляват сигурността на електрозахранването и увеличават рисковете от аварии, каквито са притесненията на хората.

„За последните две години колко сигнали са постъпили за изгорели уреди и какъв е процентът на удовлетворените искания за обезщетения“ – е друг съществен въпрос, на който общественият защитник очаква отговор.

Освен това омбудсманът препоръчва да бъде определен телефон за връзка с кметовете в община Тунджа, включително и през почивни дни, на който ЕР Юг да получава сигнали за аварии и съответно своевременно да информира за такива.

Настоява дружеството да публикува на интернет страницата си инвестиционната си програма, в т.ч. и за община Тунджа, със сроковете за изпълнение.

„Представителите на местната власт в община Тунджа потърсиха омбудсмана и настояват за съдействие предвид нерешените с години проблеми при предоставяне на електроснабдителната услуга. Комуникацията им с представители на дружеството до момента не им дава необходимите отговори. Действията пък съответно смятат за недостатъчни. Заявяват готовност за протестни действия, в които ще се включат дори възрастни и трудноподвижни хора, за да могат да живеят нормално и спокойно“, подчертава омбудсманът.

В заключение проф. Диана Ковачева разяснява, че съгласно чл. 2, ал. 2 Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти, каквото е и „Електроразпределение Юг ЕАД. А съгласно чл. 28 органите и лицата по чл. 2, до които се отнасят становищата, предложенията и препоръките на обществения защитник, са длъжни да ги разгледат в 14-дневен срок и да уведомят омбудсмана за предприетите от тях мерки.

Писмото тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-s-konkretni-preporaki-kam-er-yug-2169

Предишна Заповеди за спечелил търга за язовири в с. Робово и с. Челник

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени