Одобрена нова социална услуга

Община Тунджа

Одобрена нова социална услуга

През изминалата седмица кметът на община „Тунджа“ – Станчо Ставрев, заедно със Силва Иванова – началник отдел „Социални услуги“ и Теодора Ненкова – доставчик на социални услуги на територията на общината, проведоха работна среща със заместник-министъра на труда и социалната политика – Лазар Лазаров, на която коментираха общи теми на министерството и общината в грижата за хората и доставката на социалните услуги.

Община „Тунджа“ депозира искане за получаване на предварително одобрение за създаване на две нови социални услуги – „Подслон“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“.

Получено е положително становище от Министерство на труда и социалната политика за разкриване на специализирана социална услуга „Подслон за лица в кризисна ситуация“, считано от 01.07.2024 г. Предвижда се услугата да се помещава в сградата на Център за спешна медицинска помощ с отпаднала необходимост в с. Скалица и да бъде с капацитет 10 лица. Новата социална услуга ще създаде условия за осигуряване на временно настаняване (за определена част от денонощието) на бездомни лица и семейства в безопасна среда.

Кметът на община „Тунджа“ припомни, че благодарение на заместник-министър Лазаров на територията на общината са разкрити и функционират социалните услуги Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в с. Веселиново и Дневен център за стари хора в с. Скалица.

Предишна Протокол конкурс на тема „Жътва“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени