Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Одобрен е нов социален проект на община „Тунджа“ за услуги в домашна среда за 180 потребители

DSC09697

Одобрен е нов социален проект на община „Тунджа“ за услуги в домашна среда за 180 потребители

Нов социален проект на община „Тунджа“ е одобрен от Управляващия орган на Програма “Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съобщи кметът Георги Георгиев.

Проектът „Грижа в дома в Община Тунджа” ще осигури услуги в домашна среда на над 180 лица с увреждания и възрастни хора с хронични здравословни проблеми, живеещи на територията на общината, за период от 12 месеца.

Ще бъде осигурена и заетост на екип от над 40 домашни помощници, медицински сестри, социални работници, психолог и рехабилитатор, които ще бъдат в подкрепа на потребителите в дома, съобразно потребностите им.

Досега с европейско финансиране подобни услуги получаваха до 90 потребители, с новия проект броят им е увеличен два пъти.

Одобреното проектно предложение има за цел да се осигури подкрепа в дома за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, като бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Планираната продължителност на проектните дейности е 13 месеца, като в 12 от тях ще се предоставят грижите в дома. Осигурената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 970 896,60 лв.

До 02.12.2022 г. Община „Тунджа“ ще подготви и предостави необходимите документи за сключване на административния договор с Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г. за финансиране.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени