Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Общински съвет „Тунджа“ отпусна още 61 000 лв. по проекта за ремонт на улици в Бояджик и Веселиново

Общински съвет „Тунджа“ отпусна още 61 000 лв. по проекта за ремонт на улици в Бояджик и Веселиново

Общински съвет „Тунджа“ даде съгласие за отпускане на 61 000 лв. за финансиране на допълнително възникнали непредвидени строителни дейности по проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на община „Тунджа“ по Програмата за развитие на селските райони.

Средствата ще бъдат използвани за довършване на ремонтните дейности в уличните участъци в селата Веселиново и Бояджик. Проектите са изготвяни през 2016 г., а през изминалите 4 години преди започване на строителните дейности са се получили големи деформации и неравности по платното за движение. За да се внесе окончателно искане за плащане по проекта, трябва да са извършени всички проектни дейности.

На последното заседание на 26 май общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на общината за първото тримесечие, който е завишен в приходната част с близо 500 000 лв. от целеви субсидии, трансфери и компенсирано увеличение в различни направления.

Приети бяха и десетки предложения за разпореждане с общинска собственост.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени