Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община „Тунджа“ стартира изпълнението на нов проект – „МОСТ – младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“

DSC08971

Община „Тунджа“ стартира изпълнението на нов проект – „МОСТ – младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“

Община „Тунджа“ в партньорство със Сдружение „Евроклуб жена“ започна изпълнението на дейностите по проект  „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“      (№ BG05SFOP001-2.025-0044). Това стана ясно на първата пресконференция по проекта, която беше проведена в община „Тунджа“ пред младежи, представители на общинска администрация и на бизнеса.

„Приехме да бъдем партньори по проекта, защото за нас младежите и активното им участие в живота на нашата тунджанска общност винаги са били от съществено значение и наш приоритет, не случайно организираме Международен младежки фестивал в с. Безмер“, каза в приветствието си кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев. Той сподели, че чрез проекта общината се надява да подобри взаимодействието с тунджанските младежи и да се установи механизъм общинска администрация по-лесно и бързо да получава техните предложения и идеи.

Ръководителят на проекта Даниела Илчева представи дейностите. В момента се осъществява проучване сред младите хора в община „Тунджа“ и сред общинска администрация за участието им в политиката за общинско развитие.

Предстои да бъде извършен документален преглед на добри практики за повишаване на гражданското участие на младите хора в политиките на местно ниво, след което ще бъде изготвен и анализ за подобряване на това участие.

В дейностите по проекта е планирано да се подготви наръчник “Активно партньорство между младежки НПО и публичната администрация, като предпоставка за добро управление“, който ще бъде достъпен онлайн.

През последните 7 месеца от проекта ще бъде създадена пилотна комисия МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа, която ще бъде механизъм за генериране на предложения за формиране на младежки политики и задържане на младите хора в община „Тунджа“. В няколко населени места комисията ще проведе срещи с млади хора, за да ги провокира да дават идеи и предложения. Членовете на тази комисия ще дават дежурства в община „Тунджа“, за да консултират младите хора и да приемат предложения от тях.

Общата стойност на проекта е 59 940 лв., като финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Продължителността на проекта е 12 месеца.

Предишна Първа самостоятелна изложба „Зора“ откри Таня Христакиева в община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени